UBIMET Insurance Services
Odvětví  Pojišťovnictví

Znalosti o minulých nebo budoucích meteorologických jevech

Včasné varování: nižší nebo dokonce žádná škoda

Právě v pojišťovnictví je mimořádně důležité vědět, jaké bylo nebo bude počasí. Od posouzení hlášení škody až po varování klientů před možnými povětrnostními riziky k zabránění škodě nebo omezení jejích následků. Společnost UBIMET nabízí individuální řešení a servis spočívající v poskytování spolehlivých a přesných informací o počasí.

Podpora loajality zákazníků a péče o zákazníky se servisem od společnosti UBIMET:

Spokojený zákazník je věrný zákazník - na pojišťovnu prostě musí být spolehnutí. Proto jsou varování před nepříznivým počasím rozesílaná podle konkrétního PSČ k zabránění škodám nebo omezení jejich následků speciální službou, na které vydělá jak klient, tak i pojišťovna. Osobní varování před nepříznivým počasím od klientova poradce přispívají k větší důvěře a spokojenosti klientů.

Speciálně pojišťovnám nabízí společnost UBIMET:

  • Varování klientů před nepříznivým počasím zasílané podle PSČ prostřednictvím SMS zpráv, mobilní aplikace, e-mailu nebo faxu.
  • Informace o počasí a odborné posudky.
  • Informační systémy o blescích a bouřkách jako portálové řešení.
  • Mobilní měření deště a větru, např. na pojištěných open air akcích.
  • Vypracování analýzy rizik s využitím databáze údajů o nepříznivém počasí, kterou spravuje služba Unwetterzentrale Österreich.