Ubimet_radar
Znalost  Ubimet

Znalost

Data

Díky speciálním algoritmům, vysoce kvalitním datům a vlastním modelům dodává společnost UBIMET spolehlivě a v reálném čase přesné předpovědi počasí a varování před nepříznivým počasím. V současné době využívá UBIMET data z víc než 28.000 meteorologických stanic po celém světě a kombinuje je s údaji o blescích a daty ze satelitů, radarů, měřicích bójí a rádiových sond.

UBIMET_world data
modelle 1730x1070

Modely

Společnost UBIMET vyvinula model UBIMET RACE, aby mohla v reálném čase vytvářet přesné předpovědi i pro území se složitou topografií. Díky detailně propracovaným technikám asimilace dat může model pracovat s rozlišením 100 m a vytvářet prostorově i časově naprosto přesné prognózy.

Výzkum a vývoj

Do výzkumu a vývoje investuje UBIMET každý rok 15 až 20 % obratu. Přední postavení z hlediska inovací jí pomáhá udržovat a dále rozvíjet partnerství s mezinárodními výzkumnými ústavy, renomovanými univerzitami a průmyslovými podniky.

UBIMET Research and Development small