UBIMET Data World
Znalost  Data

Jedna z největších datových bank na světě

Společnost UBIMET má jednu z největších meteorologických databází na světě

Díky speciálním algoritmům, vysoce kvalitním datům a vlastním modelům dodává společnost UBIMET spolehlivě a v reálném čase přesné předpovědi počasí a varování před nepříznivým počasím.

UBIMET má k dispozici aktuální údaje ze satelitů, meteorologických radarů a měřicích bójí a rádiových sond a informace o blescích a na jejich základě sestavuje nowcastingové prognózy (popis aktuálního stavu počasí a jeho předpověď na nejbližší dobu) a přesné analýzy. UBIMET tak má přístup do jedné z největších a nejlepších meteorologických sítí na světě. Údaje jsou průběžně ukládány na vysoce zabezpečených serverech a využívány k dalšímu zpracování pro regionální a lokální předpovědi.

Ubimet_weather_station

Údaje z meteorologických stanic a měřicí síť

 • Hustá měřicí síť společnosti UBIMET dodává přesný přehled o aktuální povětrnostní situaci včetně všech relevantních parametrů jako teploty, větru, vlhkosti vzduchu a doby trvání slunečního svitu, a to hlavně v oblastech se složitou topografií (hory a kopcovité oblasti nebo pobřeží). Tyto údaje jsou nepostradatelné pro prostorově a časově vysoce přesná měření.
 • Maximálně přesné prognózy v reálném čase: Údaje z meteorologických stanic jsou předávány do vysoce přesných modelů společnosti UBIMET. Tím se výchozí situace modelu průběžně přizpůsobuje skutečnosti.
 • Díky stanicím umístěným na místech, která jsou z meteorologického hlediska kritická (např. horské průsmyky, železniční tratě, letiště apod.), lze lépe sledovat výrazné povětrnostní události omezené i na malý prostor. Je tak možné vydávat přesná varování i v případě, že povětrnostním modelům scházejí data.
 • Hustá měřicí síť společnosti UBIMET umožňuje také vydávání posudků při pojistných událostech, resp. informací o vývoji počasí v určitém období.

Údaje ze satelitů

 • UBIMET přijímá v reálném čase satelitní snímky ve vysokém rozlišení ze všech důležitých satelitů pokrývajících všechny regiony.
 • Informace ze satelitů obsahují snímky aktuálního rozložení oblačnosti nad určitým regionem. Rozsah dat, která UBIMET získává vyhodnocením snímků, zahrnuje navíc i podrobné údaje o druhu oblačnosti, obsahu vody a teplotě atmosféry, rozložení mlhy, potenciálu pro vznik prudkých srážek, bouřky apod.
 • UBIMET má přístup i k nejmodernějším informacím získávaným ze satelitních snímků, např. směr a rychlost větru v oblastech velmi nízkého tlaku vzduchu nebo lokalizace lesních požárů, které umožňují vydávat lepší a přesnější varování před nepříznivým počasím.
 • Modely doplňuje přesné sledování satelitních dat týmem meteorologů ze společnosti UBIMET. Tým našich meteorologů dokáže na základě údajů ze satelitů průběžně upravovat prognózy, což je důležité zejména v případě krátkodobého nebezpečného vývoje počasí (od 1 do 24 hodin).
 • Satelitní data jsou plně integrována do předpovědních modelů a umožňují datové pokrytí všech regionů bez prázdných míst.
Ubimet_rainradar

Údaje z radarů

 • UBIMET má k dispozici rozsáhlou síť radarových stanic, kterými nepřetržitě ve vysokém rozlišení sleduje intenzitu a prostorové rozložení například deště nebo sněhu.
 • Spektrum používaných radarových přístrojů umožňuje přesně varovat před hrozícími záplavami v případě silných dešťů nebo bouřek a například pracovníkům zimní údržby komunikací poskytovat přesné informace o možných sněhových překážkách.
 • Informace z radarové sítě jsou využívány také ke sledování krupobití a sněhových bouří. Společnost UBIMET tak může vydávat prostorově a časově přesná varování před bouřkami, která jsou rozesílána prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů a mobilních aplikací.
 • Radarová data umožňují krátkodobě lépe odhadovat, od kterých poloh budou přeháňky sněhové. Ve zvláštních případech lze z kombinace údajů o intenzitě srážek a přízemních teplot odvodit, zda a kdy se může déšť změnit v mohutné sněhové přeháňky.

Měřicí bóje

 • Měřicí bóje pokrývající větší oblasti na moři dodávají společnosti UBIMET důležité údaje z regionů, které jsou jinak chudé na údaje. To je pro předpovídání počasí a varování před nepříznivým počasím velmi důležité, protože extrémní povětrnostní systémy ovlivňující následně Evropu vznikají často v Atlantiku, kde jsou ale k dispozici pouze omezená data.
 • Měřicí bóje poskytují společnosti UBIMET nepřetržitě informace o vlnách a teplotě vody, v některých případech i o převládajícím mořském proudění.
 • Údaje o větru z  bójí jsou přesnější než údaje z lodí, protože se bóje nacházejí těsně nad hladinou moře.
UBIMET_weatherboje

Rádiové sondy

 • Rádiové sondy (označované také jako meteorologické balóny) poskytují meteorologům ve společnosti UBIMET cenné informace o přesném rozložení teploty, vlhkosti vzduchu a větru ve všech vrstvách atmosféry až do výšky přes 15 kilometrů. To je velmi důležité, protože počasí ve vyšších vrstvách vzduchu zásadně ovlivňuje vývoj počasí při zemi. Speciální rádiové sondy předávají údaje přímo z komerční letecké dopravy, tzn. údaje o počasí z odlétajících a přistávajících letadel, které slouží k dalšímu upřesnění předpovědí a varování před nepříznivým počasím.
 • Data z rádiových sond jsou k dispozici většinou pouze dvakrát za den, ale přesto poskytují často přesnější přehled o jednotlivých vrstvách atmosféry než jiné metody měření.
 • Údaje z těchto profilů jsou pro společnost UBIMET důležité například při předpovídání bouřek, sněhových přeháněk nebo mrznoucích srážek, které jsou pak předmětem varování.

Údaje o blescích

 • UBIMET má také hustou síť antén, kterými se měří elektromagnetické impulzy blesků. S pomocí těchto časově a prostorově vysoce přesných údajů je možné sestavovat přehledné mapy blesků.
 • Měřicí síť společnosti UBIMET zaznamenává vedle zásahů blesků do země také výboje v oblacích, resp.  v bouřkovém mraku. Tým meteorologů společnosti UBIMET pak může lépe vyhodnocovat vývoj bouřkových buněk a vydávat přesnější varování před nepříznivým počasím.
 • Údaje o blescích umožňují velmi přesné statistické vyhodnocení tahu a intenzity bouřky. Tím je zaručena vysoká kvalita analýz a posudků, například ohledně rizika nepříznivého počasí v určité části země.