UBIMET-Modelle 3000x1070
Znalost  Modely

Vedoucí postavení díky UBIMET RACE modelu

UBIMET RACE model: Používání vlastních modelů pro spolehlivě přesné předpovědi počasí a varování před nepříznivým počasím

Společnost UBIMET vyvinula model UBIMET RACE, aby mohla v reálném čase vytvářet přesné předpovědi i pro území se složitou topografií. Díky detailně propracovaným technikám asimilace dat může model pracovat s rozlišením 100 m a vytvářet prostorově i časově naprosto přesné prognózy.

Společnost UBIMET využívá předpovědní modely nejvýznamnějších meteorologických center na světě. Tyto globální modely jsou aktualizovány dvakrát až čtyřikrát denně a při rozlišení přibl. 20 km pokrývají celý svět. 

UBIMET RACE Model

Abychom mohli sestavovat prostorově a časově podrobnější předpovědi a vydávat přesnější varování před nepříznivým počasím, vyvinuli jsme pro naše zákazníky model UBIMET RACE, který nabízí rozlišení 1 km a umožňuje sledovat vývoj počasí v místním měřítku. Díky reliéfním datům s vysokým rozlišením dokáže společnost UBIMET  v tomto lokálním modelu přesně vypočítat údaje pro každé místo na Zemi.

UBIMET RACE MODEL
UBIMET RACE MODEL

složitých matematických technik asimilace

S pomocí složitých matematických technik asimilace dat jsou do modelu průběžně zadávány aktuální údaje z meteorologických pozorování (data ze satelitů, meteorologických stanic, srážkových radarů a rádiových sond) a tím se ještě zvyšuje kvalita předpovědí.

Společnost UBIMET tak má k dispozici nástroj pro předpovídání počasí, o jehož přednostech jsou přesvědčeni mnozí významní zákazníci, protože umožňuje sestavovat přesné předpovědi a vydávat včasná varování před extrémním počasím, např. bouřkami. Tým meteorologů společnosti UBIMET výsledky modelů neustále manuálně ověřuje. To umožňuje modely dál rozvíjet a průběžně zvyšovat kvalitu a spolehlivost předpovědí a varování před nepříznivým počasím. Našim zákazníkům pak můžeme dodávat individuální řešení a spolehlivé přesné předpovědi.