UBIMET Insurance Services
BRANŻE  Branża ubezpieczeniowa

WIEDZA O HISTORYCZNYCH ORAZ PRZYSZŁYCH WYDARZENIACH POGODOWYCH

Ostrzeżenie w samą porę to mniejsze szkody lub nawet ich brak

To właśnie w branży ubezpieczeniowej wiedza o minionych lub przyszłych zdarzeniach pogodowych ma szczególne znaczenie. Informacje te są bowiem potrzebne do przeprowadzania ocen zgłoszonych szkód, do wydawania ostrzeżeń dla klientów przed ewentualnymi zagrożeniami, jakie niosą z sobą warunki pogodowe, a wszystko to dla zapobiegania i zmniejszenia rozmiaru szkód. UBIMET zapewnia indywidualne rozwiązania i usługi w zakresie niezawodnych informacji o nadchodzącej aurze z dokładnością do danej lokalizacji.

Utrzymanie klientów i pielęgnowanie kontaktów z serwisem firmy UBIMET:

Zadowolony klient to wierny klient – na ubezpieczeniu trzeba móc polegać. Dlatego też ostrzeżenia o bardzo złej pogodzie podawane z dokładnością do kodu pocztowego są bardzo ważną usługą służącą do zapobiegania szkodom i ich redukcji, z której korzyści czerpie zarówno klient, jak i ubezpieczyciel. Ostrzeżenia o złych warunkach pogodowych spersonalizowane przez osobę odpowiedzialną za obsługę danego klienta zwiększają zaufanie i stopień zadowolenia klienta. 


Firma UBIMET oferuje specjalnie dla ubezpieczycieli:

  • ostrzeżenia dla klientów o złej pogodzie z dokładnością do kodu pocztowego, przesyłane drogą elektroniczną SMS, App, e-mail bądź faksem,
  • informacje pogodowe i ekspertyzy,
  • systemy kontroli błyskawic i burz w formie rozwiązania portalowego,
  • mobilne pomiary deszczu i wiatru, np. w przypadku ubezpieczonych imprez plenerowych,
  • sporządzanie analiz ryzyka w oparciu o meteorologiczną bazę danych Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych Austrii (Unwetterzentrale Österreich).